logo
uvod
znak

SPOLEK PŘÁTEL SKALEK A BONSAJÍ - OLOMOUC

O SPOLKUPoslední aktualizace
9.8.2018

K 1. lednu 2018 sdružuje 55 milovníků skalek a bonsají.

Činnost spolku spočívá v pravidelných setkáváních, která se konají vždy první čtvrtek v měsíci v Klubu důchodců na Havlíčkové ulici. Na programu je přednáška buď některého pozvaného hosta z jiného spolku skalničkářů nebo některého našeho člena, spojená s projekcí obrázků. Téma přednášek je voleno individuálně a většinou je zaměřeno na nějakou zahraniční cestu. Přednášející svým výkladem a projekcí obrázků upoutá členy spolku na jednu někdy i na dvě hodiny. Členy o těchto přednáškách informuje spolkový zpravodaj, který vychází pravidelně každý měsíc.

Zvláštní postavení má prosincové setkání tzv. Mikulášská. Buď se členové spolku sejdou ve sváteční náladě a stráví příjemné okamžiky spojené s vánoční tématikou, bývá kulturní program, bohaté pohoštění (připravené členkami spolku) a pak tombola a dražba. Od roku 2015 bývá Mikulášská připravena formou zájezdu po blízkém okolí. Milým zpestřením Mikulášské je novoroční blahopřání, které Výbor spolku rozdává již tradičně všem členům na vlastních PF- kách.

Sezóna spolku začíná v září a končí v červnu. Pak následují dvouměsíční prázdniny. Poslední dobou se členové spolku setkávají i o prázdninách, většinou u některého člena, který v aktuálním roce slaví kulaté či polokulaté narozeniny.

V roce 2007 byla založena Síň slávy, do které mohou vstoupit jen vyjímeční členové spolku udělením Diamantové protěže.

Členský příspěvek je 100 Kč ročně.

Sponzorem činnosti spolku je
logo
logo

Kromě pravidelných měsíčních setkání spolek organizuje další akce: