logo
uvod
uvod

SPOLEK PŘÁTEL SKALEK A BONSAJÍ - OLOMOUC

AKTUALITY


VÝSTAVA 2018: 9. - 12. května

v areálu odloučené budovy česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia na Pasteurově ulici


Plánovaná činnost klubu na první pololetí roku 2017:

Přednášky začínají vždy v 16 hodin
v Klubu důchodců na Havlíčkově ulici.

21. ledna Výroční členská schůze
Zpráva o činnosti klubu za rok 2016
Předání poděkování a odměn vystavovatelům na výstavě
Plán činnosti na rok 2017
Přestávka s občerstvením
Přednáška př. Zmeškalové s praktickou ukázkou roubování
2. února Nejkrásnější, nejvzácnější a nejohroženější rostliny Jeseníků - RNDr. Bureš
2. března "Stromy kácet, či nekácet?" - Bc. Barbora Hertlová
6. dubna Příprava výstavy
24. dubna Zájezd - Skalky v okolí Brna
4. května Arboretum Paseka - přednáška Ing. Slabého
10. - 13. května Výstava
20. května Výlet na skalku př. Kaštovské do Doloplaz
15. června Zájezd - Sedloňov a okolí
6. července Výlet do Mořic do zahradnictví př. Naumenka
19. srpna Výlet na skalku př. Zouharové na Svatém Kopečku

Nabídka spolku pro veřejnost

Celoroční prodej exotických rostlin nabízí př. Milan Molín na www.belavista.freepage.cz

Prodej knihy "Povídání o jehličnanech", kterou vydal klub k příležitosti celostátního setkání skalničkářských klubů. Publikaci je možno objednat za 150 Kč na tel. čísle 585 232 371 nebo 732 917 741

Nabídka členství ve spolku Protěž pro všechny zájemce o skalničky či bonsaje na kontaktní adrese:

Předsedkyně spolku
Zdeňka Žákovychová
Prodejna GALANTERIE
Palackého 1
772 00 OLOMOUC
tel. 585 232 371 nebo 732 917 741
e-mail: galant.zak@volny.cz